lv

Saņemts BRCGS sertifikāts

25 Nov 2021
Saņemts BRCGS sertifikāts
Pārtikas produktu nekaitīgums/drošība ir visnozīmīgākais rādītājs tā patērētājam.
Cannelle Bakery gan pārliecinās par izejvielu un izejmateriālu atbilstību nekaitīguma prasībām, gan arī nodrošina nekaitīguma prasību ievērošanu savā ražošanas procesā.
Pasaulē ir pieņemts šo atbilstību apliecināt ar novērtējumiem, sertifikāciju. Cannelle Bakery jau sesto gadu kā apliecinājumu stingro pārtikas nozares prasību izpildei pārtikas produktu ražošanas drošuma (nekaitīguma) jomā un atbilstību augstākajiem kvalitātes standartiem saņēma BRCGS sertifikātu.
Īpašs paldies Egitai Sproģei un visai HACCP grupai. Tāpat esam pateicīgi visiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem, kuriem uzņēmuma noteikto augsto kvalitātes prasību ievērošana kļuvusi par ikdienas normu un nepieciešamību.
Atgriezties sākumlapā