lv

Iegūts BRCGS sertifikāts

5 Dec 2022
Iegūts BRCGS sertifikāts
Lai klientiem un patērētājiem sniegtu vislabākos produktus, Cannelle Bakery gan pārliecinās par izejvielu un izejmateriālu atbilstību nekaitīguma prasībām, gan arī nodrošina nekaitīguma prasību ievērošanu savā ražošanas procesā! 
Jau septīto gadu kā apliecinājumu stingro pārtikas nozares prasību izpildei pārtikas produktu ražošanas drošuma jomā un atbilstību augstākajiem kvalitātes standartiem saņemam BRCGS sertifikātu 
Īpašs paldies Egitai Sproģei, mūsu HACCP grupai un visiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem uzņēmuma noteikto augsto kvalitātes prasību ievērošana kļuvusi par ikdienas normu un nepieciešamību
Atgriezties sākumlapā