lv

Veiksmīgi pabeigts RSPO sertifikāta uzraudzības audits

26 Mar 2021
 Veiksmīgi pabeigts RSPO sertifikāta uzraudzības audits
Par organizācijas The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) biedru Cannelle Bakery kļuva 2018. gadā un arī nupat veiksmīgi noritējušais ikgadējais RSPO sertifikāta uzraudzības audits ir mūsu apliecinājums, ka izprotam cik svarīga ir palmu eļļas ieguves ietekme uz vidi. RSPO ir izveidota ar mērķi uzlabot palmu eļļas ražošanas praksi un nodrošināt palmu eļļas piegāžu izsekojamību no palmu plantācijām līdz gatavam produktam. Cannelle Bakery ražošanas procesā izmantoto izejvielu klāstā palmu eļļas īpatsvars ir neliels, tomēr mums ir svarīgi izmantot palmu eļļu, kas iegūta no ilgtspējīgi apsaimniekotām palmu plantācijām. Mūsu uzņēmums vēlas saviem klientiem sniegt pārliecību, ka iegādātie produkti neveicina ekosistēmas apdraudējumu, tie tiek rūpīgi pārbaudīti atbilstoši RSPO standarta prasībām un mūsu produkti atbilst labākajai ilgtspējas praksei. Mēs esam ieguldījuši lielu darbu, gan 2019.gadā sākotnēji iegūstot RSPO sertifikātu, ko piešķir uz pieciem gadiem, gan arī nodrošinājuši , lai veiksmigs būtu arī ikgadējais audits. Uzņēmumā ieviesta efektīva un izsekojama piegādes ķēdes sistēma, lai izmantotu palmu eļļu, kas iegūta no plantācijām, kas atbilst mūsdienu ilgtspējīgas ražošanas kritērijiem un neapdraud dabiskos mežus, dzīvnieku sugas un augu daudzveidību. Tā ir mūsu attieksme ne vien pret patērētājiem, bet arī atbildība par globālo ekosistēmu. Uzskatām, ka arī konkurētspējas paaugstināšanā arvien lielāku lomu spēlēs tieši ekoloģiski droša un atbildīga ražošana.
Rezultātus par mūsu progresu skatīt šeit: https://rspo.org/members/7841
Atgriezties sākumlapā