lv

Saņemts BRC sertifikāts

9 Dec 2020
Saņemts BRC sertifikāts
Esam sekmīgi pabeiguši uzņēmuma kārtējo sertifikāciju pēc BRC standartā izvirzītajām prasībām un saņēmuši starptautiski elitāro sertifikātu - British Retail Consortium (BRC) Global standarts for Food Safety. Covid -19 ienesis savas korekcijas arī sertifikācijas gaitā. Iepriekšējo reizi, maijā audits noritēja īpašos apstākļos - attālināti ar komunikāciju internetā. Sertifikāts tika izsniegts uz pusgadu, nevis kā parasti uz gadu. No 13. līdz 15.oktobrim auditu varēja veikt klātienē, tomēr Covid-19 apstākļos tas bija diezgan sarežģīti. To noteica gan uzņēmuma paaugstinātās drošības prasības, gan auditora pieejamība un viņa iespējas ierasties Latvijā. Rezultātā varam lepoties, ka audits sekmīgi noritējis arī šajos sarežģītajos apstākļos un to apliecina arī saņemtais sertifikāts. Par paveikto īpaša pateicība Egitai Sproģei un visai HACCP grupai. Tāpat liels paldies visiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem uzņēmuma noteikto augsto kvalitātes prasību ievērošana kļuvusi par ikdienas normu un nepieciešamību.
Atgriezties sākumlapā