lv

Iegūts IFS sertifikāts

7 Dec 2021
Iegūts IFS sertifikāts
Turpinām pierādīt, kā mēs pārliecināmies par izejvielu un izejmateriālu atbilstību nekaitīguma prasībām, gan arī nodrošinām nekaitīguma prasību ievērošanu ražošanas procesā. Pārtikas produktu nekaitīgums un drošība ir svarīgs rādītājs mūsu klientiem un patērētājiem un šogad esam saņēmuši arī IFS Food sertifikātu.
Īpašs paldies Egitai Sproģei un visai HACCP grupai. Tāpat esam pateicīgi visiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem, kuriem uzņēmuma noteikto augsto kvalitātes prasību ievērošana kļuvusi par ikdienas normu un nepieciešamību!
Atgriezties sākumlapā