lv

Cannelle Bakery ir kļuvusi par organizācijas The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) biedru.

18 Jul 2018
Cannelle Bakery ir kļuvusi par organizācijas The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) biedru.
Cannelle Bakery ir kļuvusi par organizācijas The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) biedru. Šī organizācija, kas jau apvienojusi 3872 biedrus visā pasaulē ir izveidota ar mērķi uzlabot palmu eļļas ražošanas praksi un nodrošināt palmu eļļas piegāžu izsekojamību no palmu plantācijām līdz gatavam produktam. Eiropas lielie pārtikas produktu tirgotāji un Pasaules dabas fonds (WWF) ir izstrādājuši publisku apņemšanos pārdot produktus (pārtiku, saimniecības preces, kosmētiku), kuru sastāvā ir tikai RSPO sertificēta palmu eļļa. Tas dos patērētājiem pārliecību, ka produkti, ko tie lieto, ir ne vien kvalitatīvi, bet arī neveicina mežu platību iznīcināšanu un jaunu plantāciju ierīkošanu palmu audzēšanai. Galvenokārt tieši ekoloģiskie un sociālie faktori ir tie, kas rada slikto slavu un stereotipus par palmu eļļu, lai gan cilvēce to lieto jau tūkstošiem gadu. RSPO organizācija tika izveidota kā kontroles institūcija ar mērķi pasargāt dabiskos mežus un apdraudētās dzīvnieku un augu sugas no turpmākas iznīcināšanas, kā arī ierobežot meža platību pārvēršanu plantācijās, no kurām iegūst palmu eļļu. Cannelle Bakery kā jaunais RSPO biedrs apliecina savu gatavību uzņemties atbildību ne tikai lokālā, bet arī globālā mērogā.
Atgriezties sākumlapā